Nabídka služeb

Prevence

prevence_528

Prevence je prvním krokem ke zdravým zubům. Součástí prevence je i kontrola stavu ústní dutiny pacienta. Včasné ošetření pak zabrání následným komplikacím. Ideální je chodit 2x ročně (tedy po půl roce).

 

Zubní kaz vůbec nemusí bolet! A jeho včasné odhalení Vám ušetří spoustu času, starostí a financí. Navíc prevence předcházení vzniku jakýchkoliv zubních problémů je to nejlepší, co pro sebe můžete udělat!

Dentální hygiena

dentalni_hygiena_528

Dentální hygiena je nedílnou součástí stomatologické péče. Je důležitá pro všechny! I v případě, kdy pacient nemá žádné potíže, doporučujeme chodit 2x ročně. Jde o preventivně léčebný proces, kterým se odstraňují příčiny zánětu dásní (gingivitidy) a parodontitidy.

 

Dentální hygiena začíná krátkým rozhovorem s profesionální hygienistkou. Budete probírat, jak a čím si čistíte chrup, dentální hygienistka s Vámi probere podrobnou instruktáž správné techniky čištění zubů. Zub má pět plošek, které je potřeba vyčistit. Je tedy nutné používat i mezizubní kartáčky a zubní nit. Právě nedostatečně čištěný mezizubní prostor je častou příčinou onemocnění dásní. Hygienistka vám poradí, jaké zubní a mezizubní kartáčky máte používat. U mezizubních kartáčků je důležitá jejich velikost a z ordinace budete odcházet s několika velikostmi kartáčků na čistění mezizubí. Následná důkladná domácí péče je jedním ze základních předpokladů pro zdravé zuby a dásně.

 

Jak může ošetření vypadat ?:

 • ultrazvuk odstranění zubního kamene a plaku z povrchu zubu
 • kyretáž odstranění zubního kamene a plaku z oblasti pod dásní (hloubkové čištění)
 • pískování zubů odstranění pigmentací pomocí AIR FLOW
 • depurace pastou – dočištění a zahlazení povrchu zubu

Bělení

beleni_528

Pokud máte zuby již zdravé a bez kazů, nemáte zánět dásní, je vám více než 18 let a chcete mít zuby bělejší, tak právě pro vás je bělení zubů vhodné řešení.

 • Ordinační bělení
 • Domácí bělení

Bělení provádíme přípravkem Pure Whitening, který se skládá z domácího bělení a závěrečného ordinačního bělení.

Rentgenologické vyšetření

rtg_528

Díky rentgenologickému vyšetření lze rozpoznat i velmi malé zubní kazy, které při běžné prohlídce v ústech nelze zjistit.

 

Při prevencích zhotovujeme tzv.skusové rentgenové snímky tzv. „bite-wing“, znázorňujících korunky zubů postranní části chrupu. Snímky (pravý a levý) pomáhají odhalit případné mezizubní kazy.

 

Na našem pracovišti máme také panoramatický rentgenový přístroj (OPG), který slouží ke zhotovování panoramatických rentgenových snímků v oblasti hlavy. Snímek přehledně zobrazuje kost a zuby horní i dolní čelisti, čelistní dutiny a čelistní kloub. Slouží nám k přehlednému posouzení stavu chrupu, pro zjištění polohy zubů moudrosti, zjištění nadpočetných zubů a jiných anomálií (cysty, nádory).

Ošetření zubních kazů - výplně

zubni_kazy_vyplne_528

Estetické kompozitní výplně – tzv. bílé plomby, které se se zubem pojí tzv. adhezivními systémy – vazba je chemická. Jsou šetrné k zubním tkáním. Při zhotovení kompozitních výplní používáme „kofferdam“, což je gumová blána, jež chrání pacienta před proudem vody při vrtání, či kousky výplní uvolňujících se při jejich odvrtávání. Jeho hlavní význam však spočívá v zajištění suchého pracovního pole, což je zcela nezbytné pro zhotovení kvalitní výplně.

 

Skloionomerní mají v řadě ohledů výhodné vlastnosti, příznivě působí na poškozené zubní tkáně. Používají se jako dlouhodobě provizorní výplně stálých zubů, zejména u pacientů s vysokou kazivosti a zhoršenou hygienou, při ošetření dětských zubů, jako dostavbový materiál pod fixní protetické práce.

 

Amalgámové výplně. Preparace je méně šetrná k zubním tkáním a výplň není estetická. Obvykle indikována v místech s kompromisní hygienou.

Ošetření kořenových kanálků - endodoncie

endodoncie_528

Endodontické ošetření znamená ošetření vnitřního prostoru zubu, laicky řečeno ošetření kořenových kanálků zubu.

Ošetření kořenových kanálku provádíme v těchto základních indikacích:

 • Bolest zubu, kdy došlo k nevratnému poškození nervu zubu a to buď kazem, úrazem, nebo u parodontologicky postiženého zubu.
 • Nedostatečné předchozí ošetření zubu. Většinou se známkami chronické infekce v okolní kosti
 • Gangréna zubu – kdy došlo k postupnému odumření zubní dřeně následkem úrazu, kazu, nebo protetické práce. Většinou doprovázené vznikem zánětu u hrotu kořene zubu, doprovázené píštělí, kterou se vyprazdňuje hnis přes sliznici v okolí hrotu kořene postiženého zubu.
 • Dále u rozsáhlejších protetických prací, v případě, že je velké riziko poškození zubní dřeně preparací.

Toto ošetření má několik důležitých aspektů, které musí být splněny, abychom dosáhli maximální úspěšnosti tohoto ošetření:

 • Opracování, rozšíření, dezinfekce a následné hermetické zaplnění kořenového kanálku tak, aby se zabránilo průniku a usídlení mikroorganismů.
 • Vizualizace – zde využíváme lupové brýle v maximální možné míře. Co vidíme, můžeme také ošetřit. Některé vstupy do kořenových kanálků jsou pouhým okem neviditelné, a pokud se neošetří, mohou následně způsobit selhání celého endodontického ošetření.

Kofferdam – izolace ošetřovaného zubu od okolní dutiny ústní. Zabezpečí nám, že nedojde k následné kontaminaci slinou a opět k selhání endodontického ošetření.

Kvalitní endodontické ošetření umožní zachovat v dutině ústní zuby, které by jinak bylo nutné extrahovat.

Protetika

protetika_528

Stomatologická protetika slouží k nahrazení chybějících zubů nebo jejich částí z důvodu rozsáhlých zubních kazů, úrazem, nebo po endodontickém ošetření. Náhrady jsou obvykle zhotoveny podle otisku nebo scanu situace v zubní laboratoři.

Stomatologická protetika prošla v posledních letech výrazným pokrokem. V laboratoři tak dnes s pomocí nejmodernějších technologií zhotovi protetickou náhradu, která je maximálně podobná přirozenému zubu.

Protetické zubní náhrady mohou být buď snímací celkové, snímací částečné, anebo fixní. Zhotovujeme převážně fixní náhrady – to znamená náhrady, které jsou v ústech pevně fixovány.

Nejčastěji zhotovované fixní zubní náhrady jsou:

 • Korunky – Korunka nahrazuje největší část zubu. Můžete si vybrat mezi metalokeramickou a keramickou korunkou. Obě funkčně i esteticky nahradí chybějící zub. Čistě keramická korunka je ale přeci jen estetičtější a do předního úseku chrupu vhodnější.
 • Můstky – Jsou to v podstatě spojené korunky, které mezi sebou mají volný mezičlen a nahrazují tak ztracený zub.
 • Fasety – Existují keramické nebo z kompozitní pryskyřice. Používají se v předním úseku chrupu a převážně ke korekci tvaru, postavení a někdy i barvy zubů – proto se jim také říká estetické fasety.
 • Onlay , inlay, overlay – Označení pro náhrady defektů, které přesahují indikaci kompozitní výplně. Jsou to různě velké výplně, vyrobené v laboratoři, které kryjí různě velké defekty zubů. Mohou být zhotoveny z kompozitní pryskyřice nebo z keramiky.
 • Částečně snímatelné náhrady jsou za jistých indikací vhodným řešením, ale primárně se snažíme, pokud to stav pacienta dovolí, zhotovit vždy řešení fixní nebo řešení, které zatěžuje zuby fyziologicky, tedy v jejich ose.
 • Náhrady celkové – sem patří snímací protéza, která může nahradit bezzubou horní nebo dolní čelist. Je však nutné počítat s jistým diskomfortem, který se projevuje zejména částečnou ztrátou chuti – protéza kryje celé horní patro, páčením protézy a tím její viklání a vypadávání. Toto se děje hlavně v dolní čelistí, kde je velmi slabá retence celkové náhrady. Dále je nutnost rebaze protézy a to vzhledem k atrofii – resorpci kosti dolní čelisti.

Fazety

fazety_528

Jaké jsou hlavní výhody použití fazet?
Jedná se o šetrnou metodu, jak dosáhnout estetického vzhledu zubů s dlouhou životností a barevnou stálostí.

 

Kam se fazety umísťují?
Fazety se používají na překrytí viditelné plošky zubu, která je obrácena směrem do ústní předsíně. Jedná se o nejrychlejší způsob, jak esteticky vylepšit nevzhledný chrup.

 

Co dělat, když se mi fazeta poškodí?
V případě poškození lze fazetu vyměnit bez nutnosti úpravy ostatních keramických fazet.

Implantologie

implantologie_528

provádí MUDr. Zbyšek Petrovický

Zubní implantáty jsou v současné době plnohodnotnou alternativou ke ztracenému zubu. Jedná se o titanový šroubek zavedený do kostěného výběžku, kde dochází ke spojení s kostí tzv.osseointegraci.

Povrch implantátu zásadně určuje kvalitu spojení implantát/kost a zároveň výrazně ovlivňuje dobu vhojení. U implantátů firmy Straumann, který v naší praxi používáme, chemicky upravený povrch implantátu SLActive  zkracuje dobu hojení na 3-4 týdny (v závislosti na kvalitě kosti). Také spojení implantátu s korunkou je unikátní. Jde o vnitřní spojení pomocí Morseova kužele, zajišťující pevný, mechanicky stabilní kontakt.

Korunka je následně přes toto spojení buď nacementována nebo přišroubována k implantátu. Implantát díky své krčkové části je navržen tak, aby vhojování probíhalo tzv.otevřenou cestou skrze sliznici.Odpadá tak druhé chirurgické znovuotevření implantátu. Mluvíme o jednodobém konceptu.

Vám pacientům šetří bolest a finance.

Augmentace

augmentace_528

provádí MUDr. Zbyšek Petrovický

Augmentace je metoda, kterou se zvětšuje objem kosti pomocí různých chirurgických technik. Nejčastější technikou v implantologii je tzv.SFE (sinus floor elevation), která rozšiřuje kost v čelistní dutině. Implantát se zavede buď simultánně s augmentací nebo později do zhojené nově vytvořené kosti.

Fotodokumentace

fotodokumentace_528

Poradenství

poradenstvi_528